คาถาขายของดี

คาถาขายของดี (แบบโบราณ) ค้าขายร่ำรวย เฮงๆๆ

Home / คาถา / คาถาขายของดี (แบบโบราณ) ค้าขายร่ำรวย เฮงๆๆ

คาถาขายของดี (แบบโบราณ)

 

คาถาขายของดี
คาถาขายของดี

 

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
พุทธัง พาหุชะนานัง เอหิ จิตตัง เอหิ มะนุสสานัง เอหิ ลาภัง เอหิ
เมตตา ชัมพูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ