คาถาวันเกิด วันพุธกลางคืน

คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน

Home / คาถา / คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน

คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน

 

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b7

 

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่างๆ
สวดวันละ ๑๒ จบ

 

1-1
คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน