คาถาวันเกิด วันจันทร์

คาถาคนเกิดวันจันทร์

Home / คาถา / คาถาคนเกิดวันจันทร์

คาถาคนเกิดวันจันทร์

 

คาถาคนเกิดวันจันทร์

 

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน
สวดวันละ ๑๕ จบ

 

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

คาถาคนเกิดวันจันทร์