คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

พระภูมิเจ้าที่ คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะ

คำกล่าวอารธนาพระปริตร

คำกล่าวอารธนาพระปริตร

คำอาราธนาพระปริตร เป็นบทที่สวดหลังจากสมาทานศีลเสร็จแล้ว เพื่อให้พระภิกษุสวดมนต์ที่มีเนื้อความเป็นสิริมงคลในงานทำบุญ

คำกล่าวจบทาน

คำกล่าวจบทาน

คำกล่าวจบทาน เวลาทำบุญต่างๆ อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลสอิทัง

บทสวดบูชาพระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก

บทสวดบูชาพระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก

พระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรักนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด

บทสวดบูชาพระสีวลี

บทสวดบูชาพระสีวลี

พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสิวลีว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์

คำอธิษฐานวันลอยกระทง

คำอธิษฐานวันลอยกระทง

คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา คาถาบูชาวันลอยกระทง ประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง…

บทสวดบารมี 30 ทัศน์

บทสวดบารมี 30 ทัศน์

บารมี 30 ทัศ คือ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นๆ บารมีที่บำเพ็ญนั้นคือ ทานบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี

บทชยสิทธิคาถา

บทชยสิทธิคาถา

บทสวดชยสิทธิคาถา สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมของนักปราชญ์ ทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสนา ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน มีมือถืออาวุธครบทั้งพันมือ ขี่ช้างคีรีเมขล์ ส่งเสียงสนั่นน่ากลัว…

Page 5 of 9« First...34567...Last »