พระธาตุประจําวันพุธ

พระธาตุประจําวันพุธ

“พระธาตุมหาชัย” พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ ห่างจากตัว จ.นครพนม ไป 39 กิโลเมตร ที่วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก

พระธาตุประจําวันอังคาร

พระธาตุประจําวันอังคาร

พระธาตุคู่บุญของคนเกิดวันอังคาร คือ “พระธาตุศรีคุณ” ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2340

พระธาตุประจําวันจันทร์

พระธาตุประจําวันจันทร์

“พระธาตุเรณู” ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2463 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร

พระธาตุประจําวันอาทิตย์

พระธาตุประจําวันอาทิตย์

“พระธาตุพนม” ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัด 53 กิโลเมตร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง

บทสวดพาหุงมหากา บทชัยมงคลคาถา

บทสวดพาหุงมหากา บทชัยมงคลคาถา

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) (คาถา) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ ) พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ แปล พระสังคิณี, พระวิภังค์, พระธาตุกะถา, พระปุคคะละปัญญัตติ, พระกะถาวัตถุ, พระยะมะกะ, พระมะหาปัฏฐาน

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อความเป็นสุขปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ใช้สวดในเวลาเราเดินทางไปแปลกถิ่นเพื่อเป็นการคารวะนอบน้อมและขอขมา

คําขอบวช นาคคู่

คําขอบวช นาคคู่

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคคู่ เอเต มะยัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ

คําขอบวช นาคเดี่ยว

คําขอบวช นาคเดี่ยว

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคเดี่ยว เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ

คําขอบวช แบบอุกาสะ

คําขอบวช แบบอุกาสะ

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช บทสวดมนต์อุปสมบท อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต