บทสวดพาหุงมหากา บทชัยมงคลคาถา

บทสวดพาหุงมหากา บทชัยมงคลคาถา

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) (คาถา) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ ) พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ แปล พระสังคิณี, พระวิภังค์, พระธาตุกะถา, พระปุคคะละปัญญัตติ, พระกะถาวัตถุ, พระยะมะกะ, พระมะหาปัฏฐาน

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อความเป็นสุขปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ใช้สวดในเวลาเราเดินทางไปแปลกถิ่นเพื่อเป็นการคารวะนอบน้อมและขอขมา

คําขอบวช นาคคู่

คําขอบวช นาคคู่

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคคู่ เอเต มะยัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ

คําขอบวช นาคเดี่ยว

คําขอบวช นาคเดี่ยว

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคเดี่ยว เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ

คําขอบวช แบบอุกาสะ

คําขอบวช แบบอุกาสะ

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช บทสวดมนต์อุปสมบท อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร (ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ) อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ..

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล ข้าพเจ้า ขอคืนเศษ อันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ขอภัตต์ที่เหลือ..

บทสวดถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

บทสวดถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

บทสวดมนต์ถวาย ธูป เทียน ดอกไม้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วย ธูปเทียน และ มีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น และ ดอกไม้ ทั้งหลาย อันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระ

Page 4 of 10« First...23456...10...Last »