พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ หรือ ปีสุนัข

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ หรือ ปีสุนัข

พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร

 

  • ปีจอ (ปีสุนัข) พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

วัดเกตการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ สร้างในปี พ.ศ. 1971 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ย่านวัดเกตอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ถือเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันย่านวัดเกตเป็นทั้งย่านที่อยู่อาศัย และย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ แรกเริ่มเดิมที คนที่เกิดปีนี้จะต้องไปสักการะที่ พระธาตุอินทร์แขวน อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ประเทศพม่า แต่ด้วยการที่อยู่นอกประเทศ จึงสามารถบูชาพระเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ แทนได้

 

คำบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
weekendhobby.com
thai.tourismthailand.org
http://www.watchomtong.org/
https://th.wikipedia.org