วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ความเรียบง่าย และยังสะอาดตา สวยงาม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมน้ำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมน้ำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมน้ำใจ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก่อตั้งขึ้นให้ญาติธรรมในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สถานปฏิบัติธรรมร่มรื่น เงียบสงบ

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สถานปฏิบัติธรรมร่มรื่น เงียบสงบ

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400

วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนาทางคณะสงฆ์กำหนดให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงดำเนินการวิปัสสนาธุระให้มีการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน…

วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี สำนักปฏิบัติธรรม ร่มรื่น เงียบสงบ

วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี สำนักปฏิบัติธรรม ร่มรื่น เงียบสงบ

วัดสังฆทานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดัง ซึ่งมีต้นไม้ ธรรมชาติโดยรอบ บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบซึ่งเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการปฏิบัติธรรม

เสถียรธรรมสถาน ลานปฏิบัติธรรมสุดร่มรื่น

เสถียรธรรมสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นโอเอซิสธรรมกลางกรุง ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น โดยมี แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือที่เรารู้จักในชื่อสั้นๆ วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก มีพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

วัดชลประทานรังสฤษฎิ์

วันพระที่จะถึงนี้มาทำบุญ ฟังเทศน์ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จ.นนทบุรี ตามแนวธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดยมีกิจกรรมมากมายทั้งทำบุญตักบาตร

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า โดยการละทิ้งตัวกูของกู และด้วยสถานที่ที่อยู่ภายในสวนรถไฟการเดินทางก็ง่าย