วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

Home / สถานที่ปฏิบัติธรรม / วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

 

วัดเพลงวิปัสสนาทางคณะสงฆ์กำหนดให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงดำเนินการวิปัสสนาธุระให้มีการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน สมถะกรรมฐาน ให้เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจ เข้า  ออก จนเป็นอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ได้ฌาน

 

วัดเพลงวิปัสสนา

วัดเพลงวิปัสสนา

 

วิปัสสนากรรมฐาน ให้กำหนดรู้รูปนาม จนวิปัสสนาฌานเกิดเห็นรูปนามทั้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ และเห็นไตรลักษณ์ ที่รูปนาม เกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนจนสำเร็จ มรรค ผล บรรลุนิพพานในที่สุด

 

ที่อยู่ : 481 วัดเพลงวิปัสสนา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 08 3764 9595
เว็บไซต์ : www.watplengvipassana.org

 

แผนที่การเดินทางไปวัดเพลงวิปัสสนา