หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

Home / สถานที่ปฏิบัติธรรม / หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า โดยการละทิ้งตัวกูของกู และด้วยสถานที่ที่อยู่ภายในสวนรถไฟการเดินทางก็ง่าย ภายในเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น เหมาะกับคนเมืองและคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องธรรมมะ นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในกรุงเทพที่น่าไปมากๆ