วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

Home / สถานที่ปฏิบัติธรรม / วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

 

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ความเรียบง่าย และยังสะอาดตา สวยงาม นอกจากนี้อุโบสถยังมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยโบราณผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

 

วัดพระราม 9

ขอบคุณภาพจาก travel.edtguide.com

 

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณไกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

 

ที่อยู่ : 999 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2318 5926-7, 0 2719 7676
เว็บไซต์ : www.rama9temple.org

 

แผนที่การเดินทางไปวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

 

ขอบคุณข้อมูล : www.dhammathai.org