คาถากันภัย คาถาป้องกันตัว คาถาอาคม พระคาถา

คาถาป้องกันตัว

Home / คาถา / คาถาป้องกันตัว

 

คาถาป้องกันตัว
คาถาป้องกันตัว

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว
พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ

ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์