คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

เมตตามหานิยม การบริกรรมพระคาถา หรือมนต์บทใดๆก็ตาม ใจของผู้สวดนั้นต้องเป็นสมาธิ สงบเยือกเย็นก่อน หากไม่เป็นสมาธิแล้วไซร้ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควร

คาถาเอ็นดู คาถามหาเสน่ห์

คาถาเอ็นดู คาถามหาเสน่ห์

คาถาเอ็นดู คาถามหาเสน่ห์ พระคาถามหาเสน่ห์ ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู หรือผู้ทำงานประจำ หรือต้องการไปติดต่องานต่างๆ