10 อันดับเนื้อหา MThai Dhamma ที่มีคนอ่านมากที่สุด 2018

Home / หลักธรรม / 10 อันดับเนื้อหา MThai Dhamma ที่มีคนอ่านมากที่สุด 2018

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ทาง MThai Dhamma ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยติดตามอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา วันนี้ทางเราจึงได้ทำการรวบรวม 10 เนื้อหายอดนิยมทั้งในเรื่องของ คาถา บทสวดมนต์ หลักธรรมต่างๆ ของ MThai Dhamma ที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดมาฝากกันค่ะ

 


อันดับที่ 1

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ค้าขายร่ำรวย ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ

(ผู้เข้าชม 390,100 คน)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ค้าขายร่ำรวย ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ
คาถาบูชาพระพิฆเนศ ค้าขายร่ำรวย ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ

 

  • พระคเณศ (สันสกฤต: गणेश, ทมิฬ: பிள்ளையார்) ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ (विघ्नेश) พระพิฆเณศวร พระพิฆเณศ หรือ พระคณปติ เป็นเทพในศาสนาฮินดู นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)


อันดับที่ 2

รู้ยัง! ศีล 5 มีอะไรบ้าง พร้อมความหมายของศีล 5

(ผู้เข้าชม 298,200 คน)

รู้ยัง! ศีล 5 มีอะไรบ้าง พร้อมความหมายของศีล 5
รู้ยัง! ศีล 5 มีอะไรบ้าง พร้อมความหมายของศีล 5

 

  • ศีล 5 คืออะไร หมายถึงอะไร ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต


อันดับที่ 3

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ

(ผู้เข้าชม 250,170 คน)

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ
บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ

 

  • การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ำเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องรวมกระแสจิตใจอุทิศนั้นแน่วแน่


อันดับที่ 4

คาถาปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำ

(ผู้เข้าชม 196,400 คน)

คาถาปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำ
คาถาปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำ

 

  • การทำบุญโดยการปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำ นอกจากจะได้บุญ และเป็นการสะเดาะเคราะห์แล้ว เชื่อว่ากุศลจากเมตตาบารมี จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเจ็บป่วยมีอาการดีขึ้น


อันดับที่ 5

คาถาบูชาแม่นางกวัก ค้าขายร่ำรวย

(ผู้เข้าชม 127,300 คน)

คาถาบูชาแม่นางกวัก ค้าขายร่ำรวย
คาถาบูชาแม่นางกวัก ค้าขายร่ำรวย

 

  • คาถาบูชาแม่นางกวัก ค้าขายดี เมตตามหานิยมสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน การบูชาทุกอย่างต้องอาราธนาบารมีพระรัตนตรัยก่อนเสมอ นอกจากนี้การบูชาแม่นางกวักเป็นประจำจะทำให้ทำมาค้าขายดี แม่นางกวักมีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม ค้าขาย โชคลาภใครเห็นใครรัก


อันดับที่ 6

คำถวายสังฆทาน คำอาราธนา และคำถวายทาน พร้อมคำแปล

(ผู้เข้าชม 126,230 คน)

คำถวายสังฆทาน คำอาราธนา และคำถวายทาน พร้อมคำแปล
คำถวายสังฆทาน คำอาราธนา และคำถวายทาน พร้อมคำแปล

 

  • สังฆทาน (ภาษาบาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร ซึ่งเป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่


อันดับที่ 7

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

(ผู้เข้าชม 114,930 คน)

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

 

  • บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อความเป็นสุขปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ใช้สวดในเวลาเราเดินทางไปแปลกถิ่นเพื่อเป็นการคารวะนอบน้อมและขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางว่าขอให้เราอาศัยกินอยู่หลับนอน ณ ที่นั้นอย่างปลอดภัยค่ะ


อันดับที่ 8

คำถวายข้าวพระพุทธ

(ผู้เข้าชม 112,000 คน)

คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวายข้าวพระพุทธ

 

  • ข้าวถวายพระพุทธ คือ สำรับกับข้าวที่เจ้าภาพจัดไว้บูชาพระพุทธ ซึ่งเป็นเครื่องสักการบูชา คือ บูชาด้วยอาหาร มิใช่เครื่องเซ่น


อันดับที่ 9

วิธีบูชาพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

(ผู้เข้าชม 111,840 คน)

วิธีบูชาพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ
วิธีบูชาพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

 

  • การบูชาพระพิฆเนศ หากไม่สะดวกที่จะจัดเตรียมอย่างยิ่งใหญ่ ก็สามารถเตรียมแต่พอประมาณ เพื่อการสวดบูชาได้ทุกๆ วัน ซึ่งหลักๆ แล้วมีสิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อการบูชาพระพิฆเนศ ดังต่อไปนี้…


อันดับที่ 10

พุทธประวัติย่อ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

(ผู้เข้าชม 96,120 คน)

พุทธประวัติย่อ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
พุทธประวัติย่อ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

 

  • พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา” พระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ…