บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อความเป็นสุขปลอดภัยในที่อยู่อาศัย..

 

(ตั้งนะโม ๓ จบ)
“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

 

ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ แล้วก็บอกกล่าวขอขมากรรมแด่พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระภูมิเจ้าที่ ณ สถานที่ที่เราไปเยือนนั้นๆ
(ใช้สวดในเวลาเราเดินทางไปแปลกถิ่นเพื่อเป็นการคารวะนอบน้อมและขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางว่าขอให้เราอาศัยกินอยู่หลับนอน ณ ที่นั้นอย่างปลอดภัยค่ะ)

 

– ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.facebook.com/AntigaFans –