ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ บวชได้เพียง 19 พรรษา ก็เปลี่ยนมาบวชในนิกายธรรมยุติเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑