คาถาบููชาหลวงพ่อโสธร

คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

Home / คาถา / คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

 

คาถาหลวงพ่อโสธร
คาถาหลวงพ่อโสธร

 

คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

 

คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

 

คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

 

คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

คาถาหลวงพ่อโสธร

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

 

คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานา จิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโมยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา  มะหาเตชะวันโต  ธัมมะบูชา  มะหาปัญโญ  สังฆะบูชา  มะหาโภคะวะโห  อะระหัง พุทโธ  อิติปิโสภะคะวา นะมามิหังฯ

 

แผนที่การเดินทางไปวัดโสธรวรารามวรวิหาร