คำอาราธนาธรรม พร้อมคำแปล

คำอาราธนาธรรม พร้อมคำแปล

การอาราธนาธรรม หมายถึง การกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟังหรือขอนิมนต์พระท่านแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)

พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)

พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ

คำถวายเงินทำบุญ

คำถวายเงินทำบุญ

คำถวายเงินทำบุญ นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส