คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเผาศพ ” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ” กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน…