คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ     ” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ”…