คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

Home / บทสวดมนต์ / คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเผาศพ

” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ”
กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ ไปได้