คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

Home / บทสวดมนต์ / คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ
คำภาวนาเวลาเผาศพ

 

คำภาวนาเวลาเผาศพ
คำภาวนาเวลาเผาศพ

 

” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ”
กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้