คําขอบวช นาคคู่

คําขอบวช นาคคู่

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคคู่ เอเต มะยัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ

คําขอบวช นาคเดี่ยว

คําขอบวช นาคเดี่ยว

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคเดี่ยว เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ

คําขอบวช แบบอุกาสะ

คําขอบวช แบบอุกาสะ

คำขอบวช บทสวดก่อนบวช บทสวดมนต์อุปสมบท อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต