คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเจ้านายเมตตา ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา บทสวดคาถาเจ้านายเมตตา ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย