คำอธิษฐานวันลอยกระทง

คำอธิษฐานวันลอยกระทง

คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา คาถาบูชาวันลอยกระทง ประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง…