บทสวดมนต์คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

บทสวดมนต์คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา เอกจักขุ นาฬิเกสา สุริยปภา จันทปภา ราหูคาหา สัตตะจะ ตะถา สัมปันโน มณิ โชติระโส ยะถา สุวัณนะ รัชชะตา สมิทังยา