คาถาหลวงปู่สรวง

คาถาหลวงปู่สรวง คำนมัสการหลวงปู่สรวง

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่สรวง คำนมัสการหลวงปู่สรวง

คาถาหลวงปู่สรวง คำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพร

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)
นะโม โพธิสัตว์โต มหาคุโณ มหิทธิโก
มหาลาโภ อะหังปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง

 

ตั้งจิตอธิษฐานขอพร (หลวงปู่สรวง)

พุทธังประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธิ
อริยะองค์สรวง สัมปันโน อิติปิโส นะโมพุทธายะ
อิสะวาสุติ มหาบันดาล สัจจัง ประสิทธิเม สาธุ สาธุ สาธุ

 

คาถาหลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง ออยเตียสรูล ออยเพิ่มพูน บายตึ๊กเจีย (กล่าว 3 จบ)

(จุดธูป 9 ดอก เวลาจะบนบาล บนเรื่องเล็กด้วยข้าวหลาม 3 กระบอก บนเรื่องใหญ่ด้วยว่าวจุฬา)