คาถาหลวงปู่สรวง

คาถาหลวงปู่สรวง

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่สรวง

คาถามหาลาภหลวงปู่สรวง

 

คาถาหลวงปู่สรวงคาถานี้น่าสนใจมาก หากใช้ดีแล้วบอกต่อเอาบุญนะ

 

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา กันตุยธูป กันตุยเตียน กันตุยมะมาย อากู อากู

 

(แปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบ ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยธูป ด้วยเทียน ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นี้ สาธุ สาธุ)

 

สวดที่กระท่อมต้นแต้,ต้นปีป ช่วงเวลาประมาณตีสอง มีพระครูอำไพฯ วัดพะเนาวรัตน์ จ.สุรินทร์ อยู่ร่วมในเหตุการณ์ จดจำและบันทึกโดย อ.สาโรจน์ วงษ์ศรี

คาถานี้เรียกได้ว่าเป็น คาถามหาลาภหลวงปู่สรวง เพราะมีประวัติด้านอานุภาพดังนี้
ณ กระท่อมป่ามัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓ วัน ๓ คืน หลวงปู่อดข้าวไม่มีอาหารฉัน ลูกศิษย์ก็อดไปด้วย ตกดึกในคืนที่ ๓ หลวงปู่ท่านได้สวดว่า โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา กันตุยธูป กันตุยเตียน กันตุยมะมาย อากู อากู ท่านสวดย้ำ คำว่า อากู อากู ไม่ถึง ๑๕ นาที คณะแม่ชีจากสกลนคร พร้อมรถตู้ ๑ คัน นำอาหารเสบียงมาถวายมากมายโดยไม่คาดคิด
ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น อ.สาโรจน์ จึงบันทึกบทสวดนี้ไว้

ผลึกคติธรรม
คาถามหาลาภหลวงปู่สรวง ต้องสวดด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญา (กุศล) หากสวดด้วยความละโมบโลภมาก อาจจะกลายเป็นคาถามหาโลภก็ได้

ขอให้ทุกท่านพิจารณาเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่เป็นคุณเถิด หากเห็นพร้อมแล้วให้ช่วยกันแชร์เสมอเหมือนว่าท่านได้ร่วมเผยแผ่ธรรมะเป็นทาน ถือว่าเป็นทานหาทานอื่นเปรียบได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ ผู้ให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง อากูอากู

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ : หลวงปู่สรวง