คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง

คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง

Home / คาถา / คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง

คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง

ท่องนโม 3 จบ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ  (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม  (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม  (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ  (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม  (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ  (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ

*(คำในวงเล็บไม่ต้องสวด), (พรหมา-อ่านว่า พรม-มา), (สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)