คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

Home / คาถา / คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แนะนำให้สวด 9 จบ ทุกคาถา และให้สวด 9 จบทุกวัน จะทำให้เงินทองโชคลาภเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป

 

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน
คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

 

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

 

พรหมา จะ มหาเทวา สัพยักขา ปะรายันติ
(คาถาปัดเป่าอุปสรรคนานาทั้งปวง)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาลา ภะวันตุ เม
(คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
(คาถาขอลาภไม่ให้ขาด)

มิเตพาหุหะติ
(คาถาเงินล้าน)

 

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

 

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิริทะโย วิระโคนา ยัง
วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานิมานะ พุทธัสสะ สวาโหม
(คาถาปัจเจกพระพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ
(คาถาขอเร่งรัดโชคลาภให้ได้ดั่งใจนึกโดยเร็ว)