คาถาบูชาพระพรหม

Home / คาถา / คาถาบูชาพระพรหม

พระพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท

พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์ หรือ ห่าน พระชายา คือ พระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้

 

พระพรหม
พระพรหม

 

คาถาบูชาพระพรหม

 

คาถาบูชาพระพรหม

 

คาถาบูชาพระพรหม

 

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

 

คาถาบูชาพระพรหม

 

คาถาบูชาพระพรหมแบบย่อ
โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

 

ฟังคาถาบูชาพระพรหม

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก : wikipedia, ohmsaya
ขอบคุณคลิปจากยูทูป : https://www.youtube.com/watch?v=YfKO9hFCK7c