พระเทพวิทยาคิม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

พระเทพวิทยาคิม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

หลวงพ่อคูณ หรือ พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลือนเป็นสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547…