ประวัติหลวงปู่อวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่อวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส จ.นครพนม

หลวงปู่อวน ปคุโณ มีนามเดิมว่า จันทร แก้วดวงตา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2470 ที่บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลา ปาก จ.นครพนม โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายนวน และนางทองดี แก้วดวงตา ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา