ประวัติหลวงปู่วัง ฐิติสาโร ถ้ำชัยมงคล จังหวัดบึงกาฬ

ประวัติหลวงปู่วัง ฐิติสาโร ถ้ำชัยมงคล จังหวัดบึงกาฬ

หลวงปู่วัง ฐิติสาโร เกิดที่บ้านหนองคู ตำบลกระจาย อำเภอลุมพุก จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕  ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน