ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล มีนามเดิมว่า ทองรัตน์ นะคะจัด ถือกำเนิดในครอบครัวใหญ่ ณ ลุ่มแม่น้ำศรีสงคราม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ที่บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม