ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม มีนามเดิมว่า หวย งามสมภาค เกิดวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๙ ณ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพี่น้องรวม ๒ คน มรณภาพวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖