ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตะศิลาวาส  จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตะศิลาวาส จ.นครพนม

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย  มีนามเดิมว่า กลม จันศรีเมือง เกิดวันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๔๓๙ ปีวอก ณ บ้านหนองฮี ต.ปลาปาก อ.หนองบึก จ.นครพนม มรณภาพ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๓