คาถาคนเกิดวันเสาร์

คาถาคนเกิดวันเสาร์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันเสาร์ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์