วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนาทางคณะสงฆ์กำหนดให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงดำเนินการวิปัสสนาธุระให้มีการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน…