วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี อุโบสถทองคำร้อยล้าน

วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี อุโบสถทองคำร้อยล้าน

วัดพระศรีอารย์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2275 อายุราวๆ 280 ปี ซึ่งตรงกับยุคสมัยตอนปลาย เดิมชื่อวัดสระอาน และไม่มีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษา…