วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี อุโบสถทองคำร้อยล้าน

Home / วัด / วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี อุโบสถทองคำร้อยล้าน

วัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี อุโบสถทองคำร้อยล้าน

 

วัดพระศรีอารย์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2275 อายุราวๆ 280 ปี ซึ่งตรงกับยุคสมัยตอนปลาย เดิมชื่อวัดสระอาน และไม่มีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษา กระทั่งปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นวัดพระศรีอารย์ ความสวยงามของวัดพระศรีอารย์จะอยู่ที่ตัวโบสถ์ ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วยงานปูนปั้นสีทองทั้งหมด จะเห็นได้จากสีเหลืองอร่ามมองเห็นได้จากไกลๆ และตกแต่งแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ยังประดับลวดลายปูนปั้นจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก ทศชาติพระเจ้าห้าพระองค์

 

วัดพระศรีอารย์

 

ส่วนตัวอุโบสถใช้เวลาในการสร้างนานถึง 37 ปี ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆ เลย โดยมีมูลค่าในการจัดสร้างรวมกว่า  “ร้อยล้านบาท” ซึ่งใครๆ ต่างก็พากันเรียกขานโบสถ์แห่งนี้ว่า “อุโบสถทองคำร้อยล้าน” และนอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะพม่าสร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า

 

 ลวดลายปูนปั้นจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก

 

การเดินทางไปวัดพระศรีอารย์

ที่อยู่ : วัดพระศรีอารย์ หมู่ 6 บ้านเลือก ตำบล บ้านเลือก อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

-ใช้ถนนเพชรเกษมประมาณ กม. ที่ 74 บริเวณบ้านเลือกมีทางแยกขวามือ (ถ้ามาจากราชบุรีทางแยกอยู่ซ้ายมือ เลยแยกบางแพไปประมาณ 500 เมตร)

 

แผนที่การเดินทางไปวัดพระศรีอารย์

 

 

ขอบคุณที่มา : painaidii.com/diary/diary-detail/001523/lang/th/