คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

คาถาพุทธวิทยาคม (พระพุทธเจ้าห้ามทุกข์) ของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สวด 3 จบ พระคาถานี้มีคุณวิเศษ ดลให้ชีวิตรุ่งเรือง