วัดทุ่งหลวง หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

Home / คาถา / คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

คาถาพุทธวิทยาคม (พระพุทธเจ้าห้ามทุกข์) หลวงปู่ครูบาธรรมชัย จ.เชียงใหม่

 

คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย
คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

 

คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย
คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน

พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ

(สวด 3 จบ พระคาถานี้มีคุณวิเศษ ดลให้ชีวิตรุ่งเรือง แคล้วคลาด จากสิ่งร้าย อันตรายต่างๆ)

 

– ขอขอบคุณรูปภาพจาก : phuttha