วิธีบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช

วิธีบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช

เคล็ดลับการบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพ่อ ร.5 ควรบูชาทุกวัน หากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจจำเป็นก็ให้บูชาทุกวันอังคาร (ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์) และวันพฤหัสบดี (ซึ่งเป็นวันครู)

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

วันปิยมหาราช (English: Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว