พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน หรือ ปีหมู

พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน หรือ ปีหมู

วัดพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา องค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีอยู่ 2 องค์ โดยมีเรื่องเล่าว่าได้มีการนำพระบรมธาตุมาบรรจุที่ดอยตุงถึง 3 ครั้ง

พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ หรือ ปีสุนัข

พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ หรือ ปีสุนัข

วัดเกตการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ สร้างในปี พ.ศ. 1971 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ย่านวัดเกตอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม หรือ ปีแพะ

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม หรือ ปีแพะ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย หรือ ปีม้า

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย หรือ ปีม้า

วัดพระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อ.บ้านตาก จังหวัดตาก วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งแล้ว โดยตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงาม

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก

วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรง หรือ ปีงูใหญ่

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรง หรือ ปีงูใหญ่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล หรือ ปีเสือ

พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล หรือ ปีเสือ

พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี คือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้