ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

พระครูภาวนานุศาสน์ หรือ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ มีนามเดิมว่า สาย ถิ่นขาม เกิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี