บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อความเป็นสุขปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ใช้สวดในเวลาเราเดินทางไปแปลกถิ่นเพื่อเป็นการคารวะนอบน้อมและขอขมา