บทสวดลาข้าวพระพุทธ

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล ข้าพเจ้า ขอคืนเศษ อันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ขอภัตต์ที่เหลือ..