บทสวดลาข้าวพระพุทธ

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ

 

“เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ”

(ข้าพเจ้า ขอคืนเศษ อันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ขอภัตต์ที่เหลือ ที่เป็นมงคลด้วยเถิด)