บทสวดลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล

Home / บทสวดมนต์ / คำลาข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล

คำลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำแปล คำลาข้าวพระพุทธ
คำแปล คำลาข้าวพระพุทธ

 

เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ

(ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็นมงคลด้วยเถิด)