บทสวดพาหุงมหากา บทชัยมงคลคาถา

บทสวดพาหุงมหากา บทชัยมงคลคาถา

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) (คาถา) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ ) พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ