คาถาบูชาพระศิวะ มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล

คาถาบูชาพระศิวะ มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล

พระศิวะ คือผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล