บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร