บทพระพุทธคุณ

บทพระพุทธคุณ

พระพุทธเจ้ามีพุทธคุณเป็นเลิศแก่พวกเราชาวพุทธสาสนิกชนทุกคน คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุด มี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ…